You are here

FAQ (veelgestelde vragen)

Kan mijn werkgever me verplichten om deel te nemen?
Wie komt te weten dat ik meedoe?
Wie beoordeelt mij?
Hoeveel punten moet ik halen om geslaagd te zijn?
Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van de beoordelaars?
Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van de klachtencommissie?
Hoeveel kansen heb ik om een praktijkproef te doen?
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
 
 

Kan mijn werkgever me verplichten om deel te nemen?

Nee, deelnemen is je eigen beslissing. Je werkgever kan je niet verplichten om deel te nemen.
terug naar overzicht
 

Wie komt te weten dat ik meedoe?

In principe hoeft niemand te weten dat je deelneemt. Enkel de mensen die betrokken zijn bij de begeleiding en de proeven weten dit uiteraard. Wij geven geen commentaar op vragen over jou aan derden.
terug naar overzicht
 

Wie beoordeelt mij?

De beoordelaars zijn ervaren technici die een bijkomende opleiding hebben gevolgd in het beoordelen van competenties. Om de onafhankelijkheid te garanderen zorgen we er steeds voor dat je geen (arbeids)relatie hebt gehad met je beoordelaars.
terug naar overzicht
 

Hoeveel punten moet ik halen om geslaagd te zijn?

De proeven zijn opgebouwd uit competenties, dingen die je al dan niet kan en kent. Er worden geen punten gegeven, de beoordelaars bepalen enkel of je ja dan nee voldoet aan alle eisen die in de standaard beschreven zijn.
terug naar overzicht
 
 

Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van de beoordelaars?

Je kan in eerste instantie met klachten bij de ombudsman van het centrum terecht. Die zal zich documenteren en informeren bij de verschillende partijen. Dit kan schriftelijk, via Email of telefonisch (Christa Criel, Sainctelettesquare 19/6, 1000 Brussel, christa.criel@podiumkunsten.be , 02/201.30.03)
Binnen een termijn van 14 dagen zal de ombudsman een bemiddelingspoging ondernemen. Indien deze poging geen resultaat heeft roept de ombudsman de klachtencommissie samen die binnen een termijn van 14 dagen uitspraak doet.
terug naar overzicht
 
 

Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de beslissing van de klachtencommissie?

Indien het testcentrum de klacht niet verder afhandelt of je bent niet tevreden met het resultaat, kan je je wenden tot de beroepscommissie. Deze beroepscommissie werkt onafhankelijk van het testcentrum.
Om deze stap te zetten neem je contact op met Anja Wagemans, zij zal je op de hoogte brengen van de te volgen procedure. ( anja.wagemans@wse.vlaanderen.be    tel. 02 553 44 52  )  
terug naar overzicht
 

Hoeveel kansen heb ik om een praktijkproef te doen?

Je kan maximum 2 keer per jaar per beroep een begeleiding en beoordeling doorlopen.
terug naar overzicht
 
 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Elke begeleider en beoordelaar heeft de deontologische code ondertekend. Je gegevens blijven uiteraard jouw eigendom.
Om je proeven gesubsidieerd te krijgen en je ervaringsbewijs te kunnen afleveren moeten we een aantal gegevens doorgeven aan VDAB en Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Zij garanderen dat ze de gegevens enkel voor dit doel en voor (anonieme) statistische verwerking gebruiken.
terug naar overzicht