You are here

Wat is een ervaringsbewijs?

Een ervaringsbewijs is een certificaat dat wordt uitgereikt door de Vlaamse Overheid. Het is een erkenning van de competenties die je vergaard hebt tijdens je werk of je vrije tijd.

Het certificaat bevestigt dat je voldoet aan de voorwaarden die door de sector, samen met de SERV zijn opgesteld. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in beroepscompetentieprofielen, beschrijvingen van wat een gemiddelde beroepsbeoefenaar zou moeten kunnen en kennen om zijn beroep te kunnen uitvoeren. Je kan een ervaringsbewijs bekomen nadat je een test hebt afgelegd. Deze test is ook door de sector samen met de SERV opgesteld en staat beschreven in een standaard.

Er zijn momenteel voor podiumtechnieken 6 standaarden waarvoor een testcentrum aangeduid is:

- assistent podiumtechnicus (m/v)

- podiumtechnicus (m/v)

- podiumtechnicus licht (m/v)

- podiumtechnicus geluid (m/v)

- podiumtechnicus beeld (m/v)

- toneelmeester (m/v)