You are here

Onderzoek

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken is het onderzoekscentrum van de afdeling Podiumtechnieken van het Departement Rits van de Erasmushogeschool Brussel. Het onderzoekscentrum is organisch gegroeid uit de onderzoeks- en onderwijsprojecten van de opleiding podiumtechnieken RITS. Het centrum zorgt voor continuïteit waardoor de resultaten van projecten optimaal en blijvend gevalideerd kunnen worden en de samenwerking met de sector, onderwijs en het internationale veld verzekerd blijven.

Het kenniscentrum podiumtechnieken wil zich verder ontwikkelen tot een permanent aanspreekpunt voor opleidingen, sectororganisaties en beleidsmakers . Het wil in de wereld staan en niet erbuiten. De speerpunten van het centrum zijn:

 • Competentiemanagement in de podiumtechnieken, met inbegrip van het nauwkeuriger omschrijven van de beroepsinhoud;
 • Ontwikkelen van lesmethodieken en simulatietechnieken voor podiumtechnieken;
 • Duurzaamheid en veiligheid;
 • Opleidingen voor het werkveld en voor de intermediairen – opleidingsverstrekkers;
 • Geschiedenis van de podiumtechnieken.
Het kenniscentrum ontwikkelt eigen projecten en neemt als partner deel aan projecten. Momenteel lopen volgende projecten:
 • Chanel Tour is een uniek nieuw initiatief dat mogelijkheden zal promoten om de historische theaters van Groot-Brittannië, België en Nederland te bezoeken.
 • Het kenniscentrum neemt als expert deel aan de ESCO sectorale referentiecommissie voor de sector Arts, Entertainment and Recreation. De sectoriele referentiecommissies ontwikkelen een nomenclatuur voor de sector. Deze nomenclatuur wordt gebruikt om nationale en regionale tewerkstellingsinitiatieven te koppelen zodat werkzoekenden en bedrijven elkaar over de grenzen heen vinden.
 • Het ScenTec project wil de creatieve, technische en veiligheidsstandaarden in de Balkan verhogen door het opzetten van opleidingen voor podiumtechnici. Vanuit de driejarige studie die de universiteit uitvoerde rond “The technological state and potentials of architectural objects meant for public events in the Republic of Serbia” bleek immers dat er nood was bijscholing, opleiding en certificering.
 • COOP ontwikkelt een blauwdruk voor een coöperatieve voor de culturele sector. We willen nagaan of en hoe een coöperatieve organisatievorm ervoor kan zorgen dat startende technici en artiesten op freelance basis een stabielere tewerkstelling bekomen. Dit project is een samenwerking tussen de Pianofabriek en het Kenniscentrum Podiumtechnieken van RITS/EhB.
 • Geschiedenis van de Podiumtechnieken is een onderzoek naar het bewaren, documenteren en valideren van het podiumtechnisch erfgoed.
 • Het Backbone project onderzoekt de koppeling van evaluatie-, validerings- en portfoliohulpmiddelen door middel van een centrale gegevensstructuur gebaseerd op competenties. Hierbij staat het individuele, unieke profiel van de lerende centraal in het leerproces.
 • Het Testcentrum voor de ervaringsbewijsen podiumtechnieken. Momenteel is een testcentrum operationeel voor zes beroepen (assistent podiumtechnicus, podiumtechnicus, toneelmeester, podiumtechnicus licht, podiumtechnicus beeld en podiumtechnicus geluid).
Een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten vindt u in de onderzoeksportfolio.