You are here

Competenties

Competenties liggen aan de basis van ons functioneren. De omschrijving ervan is noodzakelijk voor opleiding, bijscholing, evaluatie, assessment, aanwerving en functieprofielen.

Het kenniscentrum heeft een grote expertise opgebouwd in het schrijven van heldere, transparante, universeel overdraagbare omschrijvingen voor de sector van de podiumtechnieken. Deze omschrijvingen kunnen gebruikt worden op verschillende niveaus en door verschillende types gebruikers.

Het kenniscentrum ontwikkelt tools om de competentieomschrijvingen in diverse situaties in te zetten.

Lopende projecten:

 • Het kenniscentrum neemt als expert deel aan de ESCO sectorale referentiecommissie voor de sector Arts, Entertainment and Recreation. De sectoriele referentiecommissies ontwikkelen een nomenclatuur voor de sector. Deze nomenclatuur wordt gebruikt om nationale en regionale tewerkstellingsinitiatieven te koppelen zodat werkzoekenden en bedrijven elkaar over de grenzen heen vinden.
 • Het ScenTec project wil de creatieve, technische en veiligheidsstandaarden in de Balkan verhogen door het opzetten van opleidingen voor podiumtechnici. Vanuit de driejarige studie die de universiteit uitvoerde rond “The technological state and potentials of architectural objects meant for public events in the Republic of Serbia” bleek immers dat er nood was bijscholing, opleiding en certificering.
 • Het Backbone project onderzoekt de koppeling van evaluatie-, validerings- en portfoliohulpmiddelen door middel van een centrale gegevensstructuur gebaseerd op competenties. Hierbij staat het individuele, unieke profiel van de lerende centraal in het leerproces
 • Het Testcentrum voor de ervaringsbewijsen podiumtechnieken. Momenteel is een testcentrum operationeel voor zes beroepen (assistent podiumtechnicus, podiumtechnicus, toneelmeester, podiumtechnicus licht, podiumtechnicus beeld en podiumtechnicus geluid).
Afgeronde projecten: 
 • Het Cue One Go project ontwikkelde een evaluatietool voor werkplekleren gebaseerd op de door het kenniscentrum ontwikkelde competentieomschrijvingen. Deze werden aangevuld met drie “vraag en antwoord” brochures rond werkplekleren.
 • Het OPTiV project (Opleidingen PodiumTechniek in Vlaanderen) is een EhB-PWOproject. Het project beschrijft, analyseert en bevraagt het Vlaams opleidingslandschap podiumtechnieken in een internationale context en dito perspectief.  Doel van het onderzoek is het formuleren en implementeren van noodzakelijke bijsturingen in dat opleidingslandschap. 
 • PraPAT project (Praktijkleren in Podium en Audiovisuele Technieken) dat werd uitgevoerd in opdracht van de VLOR analyseerde de problematiek van werkplekleren in de sector podiumtechnieken. Het project kaderde in HBO-SAM, het voorbereidingstraject van de VLOR voor de HBO5 en SeNaSE opleidingen.
 • Het CAPE-SV project (Capitalisation des Acquis Professionnels dans l'Europe du Spectacle Vivant) kadert in de Europese Long Life Learning doelstellingen. Het project richt zich vooral op het transfereerbaar maken van lesunits, met bijbehorende problematiek van de ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) credits. De opleiding podiumtechnieken is associated partner in dit project.
 • 2009 Het TTF project maakte een analyse van opleiding, training en inovatieprojecten in Europa en formuleerde een advies aan de Europese werknemers en werkgeversorganisaties.
 • LPT (Live Performance Techniques) project is de opvolger van het TTT project in het kader van Leonardo, transfer of innovation projects. Naast het verder ontwikkelen van content ontwikkelden we hier vooral instrumenten om diverse content toe te passen. Concreet gaat dit om mockups (maquettes) van portfolio, trainingsbehoefteanalyse en vergelijken van opleidingen.
 • TTT (Theatre Technical Training) project is een Leonardo project waaraan de opleiding als “silent partner” deelnam. Binnen dit project werd een schijfwijze ontwikkeld om competenties transfereerbaar en meetbaar te maken tussen verschillende landen en systemen.

Activiteiten Competenties

 • Expert Competent fiches SERV
 • Advies sectorcommissie VLOR i.v.m. opleidingsprofielen podiumtechnicus en assistent podiumtechnicus in volwassenenonderwijs
 • Lid sectorcommissie Cultuur en Podiumkunsten Syntra
 • Lid stuurgroep opleidingscentrum en RvB Pianofabriek
 • Examenjury voor verschillende gemeenten
 • Advies STEPP bijscholingsaanbod