You are here

Geschiedenis

Het roerend en onroerend erfgoed van de podiumtechnieken is niet enkel vanuit een zuiver historisch oogpunt van belang. Het bied ook inspiratie aan toekomstige generaties makers, technici en productontwikkelaars.

Het onderzoek van het kenniscentrum Podiumtechnieken focust zich op het bewaren, documenteren en valideren van technische apparatuur en methodieken. Daarnaast ondersteunt het historisch erfgoed vanuit een technische invalshoek.

Lopende projecten

  • Changemang a Vue is een samenwerkingsverband met SADA, Stockholm Academy of Dramatic Arts, rond de taal van beweging, gebaseerd op historische toneelmachinerie.
  • Chanel Tour is een uniek nieuw initiatief dat mogelijkheden zal promoten om de historische theaters van Groot-Brittannië, België en Nederland te bezoeken.
  • Geschiedenis van de Podiumtechnieken is een onderzoek naar het bewaren, documenteren en valideren van het podiumtechnisch erfgoed.

Activiteiten geschiedenis

  • Congres Wood and Canvas (and rabit glue) (Juni 2014)
  • Tentoonstelling "Geschiedenis podiumtechnieken tussen WOII en nu" in Pianofabriek (Maart 2014)
  • Deelname stuurgroep topstukken theater (Universiteit van Antwerpen in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap)
  • Organisatie tweedaagse meeting OISTAT Time Line Working Group, Brussel
  • Advies Zaal de Nieuwe Vrede, Berchem, bewaring historische decordoeken.