You are here

Ondernemen

Podiumtechnici zijn per definitie “ondernemers”. Een ondernemende instelling is immers essentieel voor het welslagen van een productie. Het klassieke ondernemerschap is echter niet altijd aangepast aan de gebruiken en structuren in de podiumsector.

Het kenniscentrum wil bijdragen aan het onderzoek naar alternatieve ondernemingsvormen, in het bijzonder voor jonge, startende technici.

Lopende projecten:

  • COOP ontwikkelt een blauwdruk voor een coöperatieve voor de culturele sector. We willen nagaan of en hoe een coöperatieve organisatievorm ervoor kan zorgen dat startende technici en artiesten op freelance basis een stabielere tewerkstelling bekomen. Dit project is een samenwerking tussen de Pianofabriek en het Kenniscentrum Podiumtechnieken van RITS/EhB.